/ Ապրանքախմբեր / Սերմեր / Տեխնիկական մշակաբույսեր / Շաքարի ճակնդեղ