/ Ապրանքախմբեր / Սերմեր / Պալարապտղատու մշակաբույսեր / Բամիա