/ Ապրանքախմբեր / Սերմեր / Յուղատու մշակաբույսեր / Կտավատ յուղատու