/ Ապրանքախմբեր / Սերմեր / Կերային արմատապտուղներ / Կերի ճակնդեղ