/ Ապրանքախմբեր / Սերմեր / Կերային բակլազգի մշակաբույսեր / Առվույտ կապույտ