/ Ապրանքախմբեր / Տնկիներ / Պտղատնկիներ / Սածիլներ, սերմնաբույսեր