/ Ապրանքախմբեր / Կենդանիներ / Խոշոր եղջերավորներ / Կովկասյան գորշ ցեղի տավար