/ Ապրանքախմբեր / Ագրոքիմիա / Պարարտանյութեր / Օրգանական պարարտանյութեր

Կվաճառեմ : Հենսահումուս 500 մլ (հատուկ ծաղիկների համար)

Կոտայք, Աբովյան | 2018-06-05, Ad ID: 1073

Հենսահումուս 500 մլ (հատուկ ծաղիկների համար) օնլայն վաճառք

Էկոլոգիապես մաքուր և կենսաբանորեն ակտիվ օրգանական պարարտանյութ է, որը ստացվում է կալիֆորնիական կարմիր որդերի և միկրոօրգանիզմների կողմից օրգանական թափոնների վերամշակման արդյունքում: