/ Ապրանքախմբեր / Ագրոքիմիա

Հողի պտղաբերության բարձրացման, դրա հատկությունների բարելավման, բույսերի սնուցման համար անհրաժեշտ է ճիշտ կիրառել պարարտանյութերը և ագրոքիմիան:
Եթե Ձեզ հետաքրքրում է պարարտանյութերի և ագրոքիմիայի մեծածախ և մանրածախ վաճառքը Հայաստանում, կարող եք գտնել ողջ ինֆորմացիան մեր կայք էջում: Մենք կօգնենք առավելագույնս կարճ ժամանակահատվածում և ամենահարմար գներով ձեռք բերել հանքային պարարտանյութեր և ագրոքիմիա՝ քիմիկատներ, բուժանյութեր, սնկասպան, միջատասպան, տզասպան նյութեր, ազոտակալումիական պարարտանյութեր և այլն:

'; ?>